Geotechniczny nadzór inwestycji

Posiadamy duże doświadczenie w nadzorowaniu prac ziemnych i geotechnicznych inwestycji. Wykonywaliśmy nadzory zarówno dla dużych inwestycji kubaturowych (obiekty przemysłowe, budownictwo mieszkaniowe), jak i liniowych (drogi krajowe, wojewódzkie).

Do prawidłowego wykonania naszej pracy stosujemy badania zagęszczenia gruntu płytą dynamiczną LFG oraz płytą VSS. Dodatkowo stosujemy również inne metody badania gruntu zgodnie z zapotrzebowaniem naszych klientów.

Dzięki naszej pracy inwestorzy są w stanie zoptymalizować roboty ziemne oszczędzając zarówno czas, jak i pieniądze.

W ramach naszych usług wykonujemy:

  • odbiory wykopów fundamentowych
  • badanie stopnia zagęszczenia gruntu
  • ustalanie jakości wykonania nasypów budowlanych
  • określanie przydatności gruntu do wykorzystania nasypów budowlanych
  • ocenę budowy geologicznej i jej zgodność z założeniami projektowymi
  • recepty dla określenia optymalnej mieszanki do stabilizacji gruntu

Referencje